මවකගේ සිහිනය

ප්‍රසූතියෙන් පසු සිරුර මහත් වෙන්නේ ඇයි?

ප්‍රසූතියෙන් පසු සිරුර මහත් වෙන්නේ ඇයි?

ගැබිනි සමය පරිස්සමින්

ගැබිනි සමය පරිස්සමින්

ගර්භණී සමයේ ඇතිවන වමනයට, මළබද්ධයට, මුත්‍රා ආසාදනයට පිළියම්

ගර්භණී සමයේ ඇතිවන වමනයට, මළබද්ධයට, මුත්‍රා ආසාදනයට පිළියම්

සිසේරියන් සැත්කම ගැන වැඩිපුර දැනගන්න

සිසේරියන් සැත්කම ගැන වැඩිපුර දැනගන්න

අලූත උපන් කිරිකැටියා සුවෙන්ද?

අලූත උපන් කිරිකැටියා සුවෙන්ද?

ගර්භණී මවට එක්ස් රේ සුදුසු නෑ

ගර්භණී මවට එක්ස් රේ සුදුසු නෑ

ඔබේ දරුවාත් නිතරම අඩනවාද?

ඔබේ දරුවාත් නිතරම අඩනවාද?

දරුවන්ට ගැස්ට්‍රයිටිස් හැදෙන්නෙ ප්‍රතිශක්තිකරණ ශක්තිය හීන වු විටයි

දරුවන්ට ගැස්ට්‍රයිටිස් හැදෙන්නෙ ප්‍රතිශක්තිකරණ ශක්තිය හීන වු විටයි

ඒ උතුම් සම්පත ඔබටත් හිම්යි ඒක සත්‍යයක්

ඒ උතුම් සම්පත ඔබටත් හිම්යි ඒක සත්‍යයක්

බිළිඳාගේ ඇඟිලි - තොල් නිරන්තරයෙන් නිල්පැහැ ගැන්වෙනවාද?

බිළිඳාගේ ඇඟිලි - තොල් නිරන්තරයෙන් නිල්පැහැ ගැන්වෙනවාද?

දියවැඩියාව පිළිබඳ ගැටලු ඇත්නම් 1980 දුරකථනයට අමතා

දියවැඩියාව පිළිබඳ ගැටලු ඇත්නම් 1980 දුරකථනයට අමතා

දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු ශරීරය පිළිබඳ ඔබේ අවධානය කෙබඳු වේද?

දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු ශරීරය පිළිබඳ ඔබේ අවධානය කෙබඳු වේද?

මාන්දම තේරුම් ගැනීම මවකගෙ යුතුකමක්

මාන්දම තේරුම් ගැනීම මවකගෙ යුතුකමක්

කුස තුළ කලලයට දෝතින්ම පහර දෙන්නට එක් මවකට දොළදුකක් ඇතිවෙලා

කුස තුළ කලලයට දෝතින්ම පහර දෙන්නට එක් මවකට දොළදුකක් ඇතිවෙලා

ගර්භනී සමයේදීත් දියවැඩියාව ඇතිවිය හැකියි

ගර්භනී සමයේදීත් දියවැඩියාව ඇතිවිය හැකියි

ශ්‍රවණ ආබාධිත දරුවාට දැඩි ලෙස අවධානය යොමු කරන්න

ශ්‍රවණ ආබාධිත දරුවාට දැඩි ලෙස අවධානය යොමු කරන්න

දරුවා ආදරය කරුණාව සපිරි බුද්ධිමතකු කිරීමට නම් නොවරදවා මව්කිරි දෙන්න

දරුවා ආදරය කරුණාව සපිරි බුද්ධිමතකු කිරීමට නම් නොවරදවා මව්කිරි දෙන්න

ගැබිනි මවකට සූතිකාගාරයේදී සිදු වන්නේ කුමක්ද?

ගැබිනි මවකට සූතිකාගාරයේදී සිදු වන්නේ කුමක්ද?

ඔබ ගැබිනි මවක් නම් මුඛ රෝගවලින් වළකින්න පැබීම පානය අවම කරන්න

ඔබ ගැබිනි මවක් නම් මුඛ රෝගවලින් වළකින්න පැබීම පානය අවම කරන්න

අඬන අඬන සැරේට කිරි දෙන්න ගියොත් ලෙඩ ගොඩක්

අඬන අඬන සැරේට කිරි දෙන්න ගියොත් ලෙඩ ගොඩක්

දරුවන්ට භෞතචිකිත්සක ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය ඇයි?

දරුවන්ට භෞතචිකිත්සක ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය ඇයි?

රූපවාහිනිය ජංගම දුරකතන ලැප්ටොප්වලින් කුඩා දරුවන් ඈත් කර තබන්න

රූපවාහිනිය ජංගම දුරකතන ලැප්ටොප්වලින් කුඩා දරුවන් ඈත් කර තබන්න

ගැබිනි මව විවිධ රෝගවලින් පෙළෙන්නේදැයි සොයා ගැනීමට සිදු කෙරෙන පරීක්ෂණ

ගැබිනි මව විවිධ රෝගවලින් පෙළෙන්නේදැයි සොයා ගැනීමට සිදු කෙරෙන පරීක්ෂණ

ප්‍රතිසංස්කරණයටල බුද්ධි වර්ධනයට වස විස නැති පෝෂණය සපිරි හොඳම කිරි

ප්‍රතිසංස්කරණයටල බුද්ධි වර්ධනයට වස විස නැති පෝෂණය සපිරි හොඳම කිරි

ගෙදරදී දරුවන්ට සිදුවන අනතුරු ගැන ඔබ දැනුවත්ද?

ගෙදරදී දරුවන්ට සිදුවන අනතුරු ගැන ඔබ දැනුවත්ද?

More News »

add_one