මවකගේ සිහිනය

කෘමීන් දෂ්ට කිරීමෙන් දරුවන්ට චර්ම රෝග ඇතිවිය හැකියි

කෘමීන් දෂ්ට කිරීමෙන් දරුවන්ට චර්ම රෝග ඇතිවිය හැකියි

රස ආහාරවල හැටි දැනගෙන පරිභෝජනය කරමු

රස ආහාරවල හැටි දැනගෙන පරිභෝජනය කරමු

උපදින දරුවන් හෘද රෝග සහිතව මෙලොවට බිහිවීමේ

උපදින දරුවන් හෘද රෝග සහිතව මෙලොවට බිහිවීමේ

උදේ ආහාරය මඟ හැරීමේ විපාක දරුවන්ට ලැඛෙන්නේ හෙටයි...

උදේ ආහාරය මඟ හැරීමේ විපාක දරුවන්ට ලැඛෙන්නේ හෙටයි...

නිවුන් දරුවන් ගැන ඔබ නොදන්නා රහස්

නිවුන් දරුවන් ගැන ඔබ නොදන්නා රහස්

කුඩා දරුවන් අතර රක්තහීනතාව වැඩිද

කුඩා දරුවන් අතර රක්තහීනතාව වැඩිද

කිරිකැටියාගේ ඇඳුමට නුසුදුසුම පාට මෙන්න

කිරිකැටියාගේ ඇඳුමට නුසුදුසුම පාට මෙන්න

උපතේදීම දරුවන්ට ඇතිවන හෘදයාබාධ

උපතේදීම දරුවන්ට ඇතිවන හෘදයාබාධ

හොඳ මානසිකත්වයක් තිබිය යුතූ උතූම් මවුපදවිය

හොඳ මානසිකත්වයක් තිබිය යුතූ උතූම් මවුපදවිය

ගර්භණී සමයේදී ශරීර උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්

ගර්භණී සමයේදී ශරීර උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්

නිසි වයසේදී විවාහ නොවීමත් දරු උපතට බාධාවක්

නිසි වයසේදී විවාහ නොවීමත් දරු උපතට බාධාවක්

කුඩා දරුවන් අතරේ ඉක්මනින් පැතිර යා හැකි අත්-පා-මුඛ රෝගය

කුඩා දරුවන් අතරේ ඉක්මනින් පැතිර යා හැකි අත්-පා-මුඛ රෝගය

පොඩි දරුවන්ට ඇතිවෙන පණු අමාරුව ගැන කතා කරමු

පොඩි දරුවන්ට ඇතිවෙන පණු අමාරුව ගැන කතා කරමු

දරුවන්ට උණ වැළඳීමට බලපාන හේතු

දරුවන්ට උණ වැළඳීමට බලපාන හේතු

අම්මලා බය කරන Strawberry Naevus

අම්මලා බය කරන Strawberry Naevus

දරු සම්පතට අවුරුදු 49 ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා

දරු සම්පතට අවුරුදු 49 ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා

ඔබේ දරුවාගේ මුඛ සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

ඔබේ දරුවාගේ මුඛ සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

ගැබිනි මව්වරුන්ට ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වැළඳුණොත් තත්ත්වය උග්‍රවිය හැකියි
 

ගැබිනි මව්වරුන්ට ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වැළඳුණොත් තත්ත්වය උග්‍රවිය හැකියි
 

දැන් නැත පෙර තිබූ බාධා දරු සුරතල් බලමු මෙදා

දැන් නැත පෙර තිබූ බාධා දරු සුරතල් බලමු මෙදා

දෙවැනි දරු උපතට සූදානම් වන මවට මඟහැරෙන කරුණු

දෙවැනි දරු උපතට සූදානම් වන මවට මඟහැරෙන කරුණු

මේ දිනවල දරුවන් අතර පැතිර යන රෝගයක්

මේ දිනවල දරුවන් අතර පැතිර යන රෝගයක්

ඔබේ දරුවාගේ මුඛ සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

ඔබේ දරුවාගේ මුඛ සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

රත කල්කය නොදීමෙන් ළදරුවා ලෙඩෙක් වෙන්න පුඵවන්

රත කල්කය නොදීමෙන් ළදරුවා ලෙඩෙක් වෙන්න පුඵවන්

දරු උපතකට ඔබේ රැකියාව බාධාවක් නොවේ

දරු උපතකට ඔබේ රැකියාව බාධාවක් නොවේ

ඔබේ දරුවාගේ මුඛ සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

ඔබේ දරුවාගේ මුඛ සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

More News »

add_one