144 Views  
දරුවා පවසන දේ ඔබට තේරෙන්නේ නැද්ද?


සාමාන්‍ය ශ්‍රවණ මට්ටමක් සහිත දරුවන්ට මෙන්ම ශ්‍රවණාබාධිත දරුවන්ටත් අධ්‍යාපනය ලැබීමේ අයිතිය පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් සාකච්ඡාවට ලක්වෙන තේමාවක්ග එහිදී මාපියන්ට මෙන්ම ගුරුවරුන්ටද හිමි වන්නේ දැඩි වගකීමක්ග ඒ වගේම ආබාධිත දරුවාගේ මව්පියන් මෙන්ම ගුරුවන්ද එකිනෙකා සමඟ සුහද වීම ඔවුනොවුන් දැන හැඳින ගැනීම ඉතා වැදගත්ග එම අවබෝධය දරුවාගේ ශ්‍රවණ දුර්වලතා මඟ හරවා අධ්‍යාපන කටයුතු නිසි පරිදි සිදුකිරීමට ඉතා වැදගත්ග සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රවණ ආබාධ සහිත දවරන් සිටින පන්ති කාමරයකදී ගුරුවරයා සතු කාර්ය භාරයය පිළිබඳ මෙහිදී විශේෂ වශයෙන් විමසා බැලීමට ලක් කළ යුතු වේග එහිදී ශ්‍රවණාබාධිත දරුවාගේ අධ්‍යාපන කටයුතුවලට සහයෝගයක් ලබාදීමට ගුරවරුන්ට පවතින්නේ දැඩි වගකීමක්ග එසේ පන්තිකාමරයක් තුළ ගුරුවරයකුගේ වගකීම කෙසේ විය යුතු දැයි මෙවර ලිපිය යටතේ විමසා බලමුග එම දැනුවත්වීම ශ්‍රවණාබාධිත දරුවාගේ දෙමාපියන්ටත් ගුරවරයාගේ කටයුතු පිළිබඳ දැනුවත් වීමට එකසේ උපකාරී වේවිග

ශ්‍රවණාබාධිත දරුවෙකු සිටින පන්තිකාමරයක් තුළ වචන උච්ඡාරණයේදී ගුරුවරයකු සැලකිලිමත් විය යුතුයග එහිදී සාමාන්‍ය වේගයකින් මෙන්ම ස්වභාවික හා පැහැදිලි හඬකින් කථා කිරීමට වගබලා ගත යුතුයිග ඒ වගේම දැඩි ආයාසකින් වචන උච්ඡාරණයද නොකිරීමට මෙන්ම උච්ඡාරණය ක්ෂණිකව වෙනස් කිරීමද කිසිවිටෙකත් නොකළ යුතුයිග

ශ්‍රවණාබාධිත දරුවන් ප්‍රධාන වශයෙන් අනෙකුත් අය පවසන දේ අවබෝධ කරගනු ලබන්නේ තොල් බලා කියවීම මඟිනිග යම් ලෙසකින් පන්තිකාමරයේ උගන්වන අවස්ථාවේදී ගුරුවරයා ආලෝකය නිසි පරිදි නොවැටෙන ස්ථානයක සිට ගතහොත් එමඟින් දරුවාට තොල්බලා කියවීම අපහසුවිය හැකියිග එය දරුවාගේ අධ්‍යාපනයට බාධාවක්ග ඒ වගේම දරුවන්ට උපදෙස් ලබා දෙන විට කෙටි හා සරල වාක්‍ය භාවිතා කරන්නග තනි වචන ශ්‍රවණය කිරීමට පඅහසු නිසා තනි වචන භාවිතා නොකිරීමට ද වගබලා ගන්නග

ගෙදර වැඩ ආදිය ලබා දෙන විට ඒවා කළු ලෑල්ල මත සටහන් තබන්නග ඊට හේතුව ඔබ වචන මඟින් ඒවා පැවසීමට යෑමේදී දරුවාට ඒවා පාසැල නිමා වීමට ආසන්නයේදී දරුවන් අතර ඇතිවන ඝෝෂාකාරී බව නිසා නිසි ආකාරව තේරුම් ගැනීමට අපහසු විය හැකියිග ඒ වගේම කළු ලෑල්ල මත යමක් ලියන විට කථා කිරීමෙන් වැළකීම වගේම සෑම විටෙකම පන්තිය දෙසට මුහුණලා කථා කිරීමද ඉතා වැදගත්ග

පන්ති කාමරය තුළදී ඔබ දරුවාට යමක් පවසන විට ඒ පිළිබඳව ඔවුන්ට නොතේරුණේ නම් නැවතත් එම උපදෙස් ලබා දෙන්නගදෙවන වර එම උපදෙස් සාරාංශයක් ලෙස පවසන්නග උදා- සියලු දෙනාම නිෂ්ශබ්ද වෙලා පස්සේ එළියට යමුග දෙවැනි වාතවේදී එය නැවත පවසනවා නම් එය මෙසේ පැවසිය හැකියිග ,අපිට එළියට යන්න ඔක්කෝම නිෂ්ශබ්ද වෙන්නගග,

දරුවාගේ දෙමාපියන් හා ගුරුවරුන් අතර පවතින සම්බන්ධතාව ඉතා වැදගත්ග එහිදී ගුරුදෙගුරු සම්බන්ධතා පොතට අමතරව රැස්වීම් හා දුරකථන ඇමතුම් මඟින් මාපියන් හා සම්බන්ධවීම ඉතා වැදගත්ගදෙමාපියන් සමඟ නිරන්තරයෙන්ම අදහස් හුවාමරු කර ගැනීමද ඉතා වැදගත්ග දරුවාගේ ගෙදර වැඩ හා පාසැලේ ප්‍රගතිය පිළිබඳව නිවැරැදි අවබෝධයක් ලබා ගැනීම ඉතා වැදගත්ග විශේෂයෙන්ම පාසැල තුළ සිදුකරන යම් යම් ක්‍රියාකාරකම් තිබේ නම් ඒවා සිදුකිරීමට සතියකට පමණ පෙර සිට ඊට තම දරුවන් සූදානම් කළ යුතු බව මාපියන්ට දැන්විය යුතුයිග මේ සඳහා ගුරුදෙගුරු සම්බන්ධතා පොත බොහෝ දුරට ගුරුවරයා යොදාගනු ලැබේග

තවද දරුවා පවසන වචනවල අර්ථය නොවෙනස් පරිදි ඒ ආශ්‍රයෙන් ම ප්‍රශ්න ගොඩ නඟා ගන්නග එමඟින් විවිධ ආකාරයේ ප්‍රශ්න ගොඩනැඟීමට දරුවා හුරු කරවන්නග ඒ වගේම පන්තියේ අනෙක් ළමුන් ඇසූ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු නැවතත් හඬ නඟා කියවන්නග ඒ අතර තුරේ එය ඇසූ දරුවා වෙත ඇත දිගුකොට ඔහුව පෙන්වන්නග එවිට ප්‍රශ්නය ඇසුවේ කවුද ඔහු අසුන්ගෙන සිටින තැන ආදිය ශ්‍රවණාබාධිත දරුවාට දැන ගත හැකියි

curtesy : dinamina.lkWmqgd .ekSu weiqfrks