82 Views  
ශ්‍රවණාබාධිත දරුවාගේ පාසල් අධ්‍යාපනය සහ මාපියන්ගේ වගකීම
 අධ්‍යක්ෂල වික්‍රමාරච්චි ශ්‍රවණ සහ කථන පුහුණු ආයාතනය
මිහිර වික්‍රමාරච්චි

කුඩා දරුවන්ට තමාට සුදුසුම දේ කුමක්දැයි නිවැරදිව තෝරා බේරා ගැනීම තනිව සිදුකිරීම ඉතා අපහසුයිග ඒ නිසාම නිසි මඟපෙන්වීමක් ඔවුන්ට අවශ්‍යයිග එහිදී මාපියන්ටල වඩා වැඩි වගකීමක් හිමි වනවා පමණක් නොව දරුවාගේ විවිධාකාර වූ ගුණාංගයන් අනුව එම වගකීම අඩු වැඩි වශයෙන් පැවරෙන බවද විශේෂයෙන් සිහිතබා ගත යුතුයිග විශේෂයෙන් දරුවාට උපතින්ම ඇතිවන විවිධාකාර ගැටලු නිසා ඔවුන් තනිවම තමාගේ ජිවිතයට මුහුණ දීමට තරම් ශක්තිමත් වනතුරු මේ වගකීමෙන් නිදහස් වීමට ඔවුන්ට කිසිදු ඉඩකඩක් ලබා ගැනීමට නොහැකියිග සාමාන්‍ය දරුවන්ට වඩා කායිකව විවිධාකාර දුර්වලතා සහිතව උපදින දරුවන් සිටින මාපියන් නම් මේ බව ප්‍රායෝගිකව අත්විඳින බව ඉතාමත් පැහැදිලි කරුණක්ග මෙවන් දරුවන් උපතේ සිට තමාගේ කායික දුර්වලතාව ජය ගනිමින් ඉදිරියේදී සමාජගත වීමට දරණ උත්සාහය වඩාත් අර්ථවත් කර ගැනීමට මාපියන් සිදු කරන කැපවීම ඉතා වැදගත්ග

පාසල් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමේදී සාමාන්‍ය නිරෝගි මට්ටමේ පසුවන දරුවන්ගේ මාපියන්ට එතරම් බරපතළ වගකීමක් ලෙස නොදැනුනත් යම් ආබාධයක් සහිත දරුවකු සම්බන්ධව නම් මෙය ඉතාමත් බරපතළ කරුණක්ග විශේෂයෙන් අදාළ දරුවා ශ්‍රවණ ඌනතාවකින් පෙළෙනවා නම් එම දරුවා පාසල් අධ්‍යාපනය වෙත යොමු කිරීමේදී ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා මෙන්ම වුවමනාවන් වෙනුවෙන් පෙනි සිටින ප්‍රමුඛතමයා බවට පත්වන්නේත් මාපියන්යග ඒ වගේම තම දරුවාගේ පාසල් අධ්‍යාපන කටයුතු යහපත්ව විධිමත්ව මෙන්ම වඩාත් සාර්ථකව ඉටු කර ගැනීමට ඔවුන්ගේ වගකීම භාර දිය හැකි වඩාත් සුදුසු පාසලක් සොයාගත යුතුයිග මූලිකව තම දරුවා මුහුණ දෙන ශ්‍රවණය යහපත් තත්ත්වයට පත් කර ගැනීම හා නිසි කථන පුහුණුවක් සිදු කළ පසු ඉටු කළ යුතු මූලිකම මෙන්ම ඉතාමත් වැදගත්ම කාර්යය මෙය බව අවබෝධ කරගත යුතුයිග

එසේ තමාගේ දරුවා පාසැලට ඇතුළත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන වසරට පෙර වසරේ සිට පාසලක් සෙවීමේ කාර්යභාර්යය මාපියන් විසින් සිදු කළ යුතු වේග විශේෂයෙන් පාසලේ ප්‍රධානියා එසේත් නොමැති නම් විදුහල්පතිවරයා මුණගැසී තමාගේ දරුවාගේ ආබාධිත තත්ත්වය හා ශ්‍රවණාබාධිත දරුවෙක් සාමාන්‍ය පාසලකට ඇතුලත් කර ගැනීම පිළිබඳ දරණ ආකල්ප පිළිබඳ එහිදී මූලිකව විමසා බැලීමක් සිදු කළ යුතු වේග පෙර පැහැදිලි කළ පරිදි මෙසේ තමාගේ දරුවාට සුදුසු පාසලක් නිසි පන්තිකාමරයක් සෙවීම ශ්‍රවණාබාධිත දරුවාගේ මාපියන්ට විශාල අභියෝගයක් මෙන්ම දැඩි වගකීමකිග කෙසේ වෙතත් වඩාත් සුදුසු පාසලක් තෝරා ගැනීමට හැකි වූ පමණින් ගැටලුව නොවිසදේග තම දරුවා වඩා යහපත් මට්ටමකට පත් කිරිමට ගෙනයන මෙම ක්‍රියාවලිය සංකීර්ණ මෙන්ම බරපතළයග ඒ අනුව පාසලක් තෝරා ගත් පසුව එහි විවිධ අංශවල ක්‍රියාකාරීත්වය හා ඒවා තුළ භාවිතා වන සාමාන්‍ය වචන පිළිබඳ දරුවාට අවබෝධයක් ලබා දීම ද ඉතා වැදගත්ග ඒ සඳහා පාසල තුළ තිබෙන පරිසරය දරුවාට වඩාත් සමීප වන පරිදි විවිධ උපක්‍රම භාවිතා කරමින් එම හුරුව ඇති කරවීමට කටයුතු කළ යුතුයිග

තවද ශ්‍රවණාධාර කට්ටල භාවිත කරන දරුවෙක් නම් ඒවා පිළිබඳව ගුරුවරුන්ටද යම් අවබෝධයක් ලබා දීමට මාපියන් විසින් කටයුතු යෙදිය යුතුයිග දරුවා තනිව ඒවා පරිහරණය කිරිමට පුරුදු පුහුණු වී සිටීම වගේම මාපියන් විසින් ඒ පිළිබඳ ගුරුවරයා දැනුවත් කර තිබීම හරහා ශ්‍රවණාබාධිත දරුවාගේ අධ්‍යාපන මට්ටම ඉහළ තත්ත්වයකට පත් කිරීමට එය විශාල දායකත්වයක් සපයයිග තමාගේ ශ්‍රවණාධාර කට්ටලය වඩා පහසුවෙන් පන්තිකාමරය තුළ භාවිතා කිරීමට හැකි වීමෙන් වඩාත් පැහැදිලි ලෙස ශ්‍රවණ ලබා ගැනීමට පහසු වීම නිසා තමා ඉගෙන ගන්නා විෂයධාර පිළිබඳ අවබෝධය හා විශ්වාසය තවදුරටත් වර්ධනය කරගත හැකියි


curtesy :dinamina.lk